!!! Registrace/Registracja od 9:00 h      Začátek/Początek v 10:00 h !!!

 

Everything you always wanted to know about rebreathers, but were afraid to ask ...


Přednášky/Prezentacje 25. 2. 2017

Vstupné/wstęp 250 Kč

Začátek/Początek v 10:00 h

 

David Čani

Konfigurace a přístup k hlubokým ponorům / Konfiguracja i dostęp do głębokich nurkowań

Roman Virt

Proč jsem se přestal potápět s eCCR a vrátil se k otevřenému okruhu / Dlaczego odszedłem od nurkowania na eCCR i wrócił do nurkowania na obiegu otwartym

Petr Lukášek

Potápěčova evoluce - od OC přes SCR k CCR / Ewolucja nurka - od OC przez SCR do CCR

Radomír Teichmann, Antonín Ptáček

Ramo di Mezzo, další zkušenost / Ramo di Mezzo, nowe doświadczenia

Jaroslaw Kur

Kolik je dost-CCR bailout / Ile wystarczy-CCR bailout

Joanna Nalewajko

Výběr a použití pohlcovače a Tvoje bezpečnost při potápění s RB / Dobór i używanie wapna sodowanego a Twoje bezpieczeństwo podczas nurkowania na rebreatherze

Michal Palkovič

Dlhšie hyperbarické expozície: naše skúsenosti s použitím uzavretého okruhu. 6-, 12- a 20- hodinové expozície / Dłuższa hiperbaryczna ekspozycja: nasze doświadczenie z wykorzystaniem obiegu zamkniętego. 6-, 12- i 20- godzinna ekspozycja

Przemyslaw Kacprzak

Senzor Solid State - nová éra v potápění s uzavřeným okruhem / Czujnik Solid State - nowa era w nurkowaniu na obiegach zamkniętych

Břetislav Vaisar

Přínos CO2 měření v dýchací smyčce a praktické zkušenosti / Korzyść CO2 pomiaru w pętli oddechowej i praktyczne doświadczenia

   

Michal Guba

Možnosti použití rebreatheru u policie / Możliwości użyciu rebreathera policją

   

 

Přednášky se konají v hotelu Ludmila v Mělníku (viz Google maps). Tlumočení z polštiny bude zajištěno.

Wykłady odbywają się w  hotelu Ludmila w Mělník (zobacz Google maps). Tlumaczenie z języka czeskiego będe zabezpieczone.

 

Bazénový workshop/Warsztat basenowy 26. 2. 2017

Začátek/Początek v 9:00 h, vstupné/wstęp 120 Kč

Vynasnažíme se uspokojit maximum přihlášených, ale předem je jasné, že některé přístroje si bude chtít vyzkoušet více lidí, než bude možné.

Samostatné zkoušení přístrojů vyžaduje rebreatherovou kvalifikaci, která bude na místě kontrolována.

Chceme umožnit vyzkoušení přístrojů i zájemcům bez rebr. kvalifikace. V tom případě bude možné ponor absolvovat pod přímým dozorem instruktora, který má kvalifikaci na jakýkoliv rebreather (stačí potápěčskou, nemusí být intruktorská). Instruktor nám musí předem nahlásit jména lidí, kterých se zkušební ponor pod jeho dozorem bude týkat.

Naszym celem jest do zaspokojenia maksymum zarejestrowanych, ale jest oczywiste, że niektóre urządzenia będą chcieli spróbować więcej ludzi niż będe możliwe.

Niezależne testowanie urządzeń wymaga kwalifikacje rebreatherovou, które będą sprawdzane na miejscu.

Chcemy umożliwić testowanie rebreatherow i nurkom bez rebr. kwalifikacji. W tym przypadku będzie to możliwe do wykonania pod bezpośrednim nadzorem instruktora, który posiada kwalifikacje na jakiegokolwiek rebreathera (wystarczy nurkowa, nie musi być intruktorska). Instruktor musi organizatorom zglosic doprzodu nazwiska osób, które będą nurkować pod jego nadzorem.

Konec/Koniec v 12:00 h

 

Seznam přístrojů / Lista urządzeń

Azimuth

Bobek (sidemount)

Buddy Inspiration

CCR Liberty

CCR Liberty (sidemount)

Evolution

Flex 2 (sidemount)

Hammerhead

JJ CCR

LD'sC/CCR

Megalodon

Mark 15

Poseidon SE7EN

Rebel CCR

rEvo

SMIR (sidemount)

T-Reb (sidemount)

Tres Presidentes

X-CCR

 

Workshop se koná v bazénu Mělník, Klášterní 648 (Viz mapy.cz a Google maps).

Warsztaty odbędą się w basenie Melnik, Klášterní 648 (zobacz mapy.cz i Google maps).

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. / Przy zapewnianiu usług pomogą nam cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się z tym.  Souhlasím / Akceptuję